Search


Botanist/Scientific staff

 S.No.

 

 Designation

 

Name

               Email Id

HEAD QUARTERS, Kolkata

1.

Botanist

Sri Prabal Kumar Baske

pkbaske[at]bsi[dot]gov[dot]in

2.

Botanist

Dr Sudhir Kumar Yadav

skyadav[at]bsi[dot]gov[dot]in

3.

Botanist

Sri Nagaraju Siddabathula

snagaraju[at]bsi[dot]gov[dot]in

4.

Botanist

Sri C. M. Sabhapathi

cmsabapathy[at]bsi[dot]gov[dot]in

5.

Bot.Asstt.

Sinchita Biswas

sbiswas[at]bsi[dot]gov[dot]in

6.

Bot.Asstt.

Sinjini Mukherjee

 sinjini.mukherjee[at]bsi[dot]gov[dot]in

7.

Pub. Asstt.

Sri A. Chattapadhyay

achattopadhyay[at]bsi[dot]gov[dot]in

8.

Pub. Asstt.

Sri D. Sardar

 dhyaneshsardar[at]bsi[dot]gov[dot]in

9.

Pres. Asstt.

Sri K. Majumdar

 kajumajumdar[at]bsi[dot]gov[dot]in

10.

Pres. Asstt. cum garden overseer

Sri Monoj Kumar Das

monojdas[at]bsi[dot]gov[dot]in

ACHARYA  JAGDISH CHANDRA BOSE INDIAN BOTANIC GARDEN, HOWRAH

1.      

Botanist

Dr R. Sarvanan

 saravanan[at]bsi[dot]gov[dot]in

2.

Botanist

Sri V.K. Mastakar

vijaymastakar[at]bsi[dot]gov[dot]in

3.

Botanist

Sri Ravi Prasad

raviprasad[at]bsi[dot]gov[dot]in

4.

Botanist

Sri Bishnu Charan Dey

bishnudey[at]bsi[dot]gov[dot]in

5.   

Bot. Asstt.

Sri Goutam Sarkar

 goutamsarkar[at]bsi[dot]gov[dot]in

6.   

Bot. Asstt.

Sri Santanu Dutta

 santanudutta[at]bsi[dot]gov[dot]in

7.   

Bot. Asstt.

Arjun S.K.

 skarjun[at]bsi[dot]gov[dot]in

8.

Bot. Asstt.

Titir Saha

 tsaha[at]bsi[dot]gov[dot]in

9.

Bot. Asstt.

Rahul Deb Barman

 rdbarman[at]bsi[dot]gov[dot]in

10

Bot. Asstt.

Zeeshan Mazhar

zmazhar[at]bsi[dot]gov[dot]in

11.

Pres. Asstt.

Sri Dipankar Majumdar

dmajumder[at]bsi[dot]gov[dot]in

12.   

Pres. Asstt.

Sri Deepak Mishra

deepakmishra[at]bsi[dot]gov[dot]in

13.

Pres. Asstt. cum overseer

Sattom Dasgupta

 sdasgupta[at]bsi[dot]gov[dot]in

14.

Pres. Asstt. cum overseer

Souradeepa Kundu

 ksouradeepa[at]bsi[dot]gov[dot]in

ANDAMAN AND NICOBAR REGIONAL CENTRE, PORT BLAIR

1.

Botanist

Dr Dhole Pankaj Arvind

pankajdhole[at]bsi[dot]gov[dot]in

2.

Botanist

Sri S. Muthukumar

 smuthukumar[at]bsi[dot]gov[dot]in

3.

Botanist

Sri M. Anil Kumar

 makumar[at]bsi[dot]gov[dot]in

4.

Bot. Asstt

Sri Gautam Anuj Ekkta

 gautamekka[at]bsi[dot]gov[dot]in

5.

Bot. Asstt

Dr Sukumar Bhakta

skbhakta[at]bsi[dot]gov[dot]in

ARID ZONE REGIONAL CENTRE, JODHPUR

1.

Botanist

Dr. Rajeev Kumar Singh

 mahendar[at]bsi[dot]gov[dot]in

2.

Botanist

Dr Mahendra Singhediya

mahendar[at]bsi[dot]gov[dot]in

3.

Bot. Asstt.

Sri Ramesh Kumar

 ramesh[at]bsi[dot]gov[dot]in

4.

Bot. Asstt.

Dr Purshottam Kumar Deroliya

 pkumar[at]bsi[dot]gov[dot]in

5.

Senior Pres. Asstt.

Sri Amit Kumar

 amitkumar[at]bsi[dot]gov[dot]in

6.

Pres.Asstt.

Sri Bhoma Ram

 bhomaram[at]bsi[dot]gov[dot]in

ARUNACHAL PRADESH REGIONAL CENTRE, ITANAGAR

1.

Botanist

Dr Ranjit Daimary

rdaimary[at]bsi[dot]gov[dot]in

2.

Senior Preservation Assistant

Sri Akshath Shenoy

ashenoy[at]bsi[dot]gov[dot]in

Botanical Garden of Indian Republic, Noida

1.

Botanist

Dr Yogesh Babanrao Lahane

 

2.

Botanist

Miss L. Ibemhal Chanu

lichanu[at]bsi[dot]gov[dot]in

3.

Botanical Assistant

Ms. Priyanka

priyankarana[at]bsi[dot]gov[dot]in

CENTRAL BOTANICAL LABORATORY, HOWRAH

1.

Botanist

Smt. Basundhara Pillai

 bpillai[at]bsi[dot]gov[dot]in

2.

Bot. Asstt.

Dr Surendra Kumar Sharma

surindrasharma[at]bsi[dot]gov[dot]in

3.

Bot. Asstt.

Seunti Chaudhury

schaudhury[at]bsi[dot]gov[dot]in

4.

Bot. Asstt.

Madhusmita Dash

 madhusmitadash[at]bsi[dot]gov[dot]in

5.

Plant Chemist

Sri Kaushik Chaudhury

 kchaudhuri[at]bsi[dot]gov[dot]in

CENTRAL NATIONAL HERBARIUM, HOWRAH

1.

Botanist

Smt. Nita Sarkar

nitasarkar[at]bsi[dot]gov[dot]in

2.  

Botanist

Sri Partha Pratim Ghosal

 ppghoshal[at]bsi[dot]gov[dot]in

3.   

Botanist

Dr Anand Kumar

 anandkumar[at]bsi[dot]gov[dot]in

4.

Botanist

Sri Sanjay Kumar

sanjaykumar[at]bsi[dot]gov[dot]in

5.

Botanist

Smt. Sudeshna Datta

sudeshnadatta[at]bsi[dot]gov[dot]in

6.

Botanist

Ms. Dipti Dey

 diptidey[at]bsi[dot]gov[dot]in

7.

Botanist

Dr Ranjit Layola MR

 ranjitlayola[at]bsi[dot]gov[dot]in

8.   

Bot. Asstt.

Sri Shyam Biswa

 shyambiswa[at]bsi[dot]gov[dot]in

9.

Bot. Asstt.

Sri Satya Ranjan Talukdar

srtalukdar[at]bsi[dot]gov[dot]in

10.

Bot. Asstt.

Sudipta Sardar

 ssardar[at]bsi[dot]gov[dot]in

11.   

Artist Gr.I

Sri Dinesh Kr. Sah

 dineshwarsah[at]bsi[dot]gov[dot]in

12.

Pres. Asstt.

Sri Subir Dutta

subirdatta[at]bsi[dot]gov[dot]in

13.

Pres. Asstt.

Tanay Shil

 tanayshil[at]bsi[dot]gov[dot]in

14.

Pres. Asstt.

Ruma Bhadra

 rumabhadra[at]bsi[dot]gov[dot]in

15.

Preservation Asstt. cum Garden overseer

Sri Priyabrata Ganguly

 pganguly[at]bsi[dot]gov[dot]in

16.

Preservation Asstt. cum Garden overseer

Farheen Banu

 farheenbanu[at]bsi[dot]gov[dot]in

17.

Preservation Asstt. cum Garden overseer

Shabnam Bandyopadhyay

 

CENTRAL REGIONAL CENTRE, ALLAHABAD

1.

Botanist

Dr Nitisha Srivastava

 nsrivastava[at]bsi[dot]gov[dot]in

2.

Bot. Asstt.

Mrs. Neelima A.M.

amneelima[at]bsi[dot]gov[dot]in

3.

Senior Preservation Assistant

Sri Bayyavarapu Lakshmanadu

 blakshmanadu[at]bsi[dot]gov[dot]in

4.

Garden overseer cum preservation

Sri Lal Chand Maurya

 lcmaurya[at]bsi[dot]gov[dot]in

DECCAN REGIONAL CENTRE, HYDERABAD

1.

Botanist

Dr Swarnalatha Ginnaram

 gswarnalatha[at]bsi[dot]gov[dot]in

2.

Bot. Asstt.

Dr Peddi Harikrishna

pharikrishna[at]bsi[dot]gov[dot]in

EASTERN REGIONAL CENTRE, SHILLONG

1.      

Botanist

B. B. T. Tham

 bbttham[at]bsi[dot]gov[dot]in

2.

Botanist

Sri L.R. Meitei

 lrmeitei[at]bsi[dot]gov[dot]in

3.

Bot. Asstt.

Sri Saurabh Sachan

saurabhsachan[at]bsi[dot]gov[dot]in

4.      

Bot. Asstt.

Smt. Nandita Sharma

 nandita[at]bsi[dot]gov[dot]in

5.

Bot. Asstt.

Sri Vijay

 vijaybsi[at]bsi[dot]gov[dot]in

6.

Bot. Asstt.

Sri Harminder Singh

 harmindirsingh[at]bsi[dot]gov[dot]in

7.

Bot. Asstt.

Debala Tudu

 debalatudu[at]bsi[dot]gov[dot]in

8.

Bot. Asstt.

Kankana Chakraborty

 kankana[at]bsi[dot]gov[dot]in

9.   

Pres. Asstt.

Sri Y. Mahesh

ymahesh[at]bsi[dot]gov[dot]in

10.   

Pres. Asstt.

Sri Harekrushna Swain

harekrushna[at]bsi[dot]gov[dot]in 

HIGH ALTITUDE WESTERN HIMALAYAN REGIONAL CENTRE, SOLAN

1.

Bot. Asstt.

Sri Brajesh Meena

 brajeshmeena[at]bsi[dot]gov[dot]in

INDUSTRIAL SECTION IN THE INDIAN MUSEUM, KOLKATA

1.

Botanist

Dr Mahua Pal

mahuapal[at]bsi[dot]gov[dot]in

2.

Bot. Asstt.

Sushreya Pal

 sushreypal[at]bsi[dot]gov[dot]in

3.

Pres.Asstt.

Smt. Shrabasti Das

 shrabastidas[at]bsi[dot]gov[dot]in

4.

Pres. Asstt. cum garden overseer

Sri Ranjit Patra

 ranjitpatra[at]bsi[dot]gov[dot]in

NORTHERN REGIONAL CENTRE,  DEHRADUN

1.      

Botanist

Sri Sameer Chandrakant Patil

 sameerpatil[at]bsi[dot]gov[dot]in

2.      

Botanist

Dr Bhavana Joshi

 bhavanajoshi[at]bsi[dot]gov[dot]in

3.

Botanist

Dr Monika Mishra

monikamishra[at]bsi[dot]gov[dot]in

4.

Bot. Asstt.

Sri Subhsmit Bhattachrya

 sbhattacharya[at]bsi[dot]gov[dot]in

5.

Bot. Asstt.

Ms Latika Sagarwal

 lsagarwal[at]bsi[dot]gov[dot]in

6.

Bot. Asstt.

Ms Poulami Ghosh

 poulamighosh[at]bsi[dot]gov[dot]in

7.

Senior Pres. Asstt.

Smt Priti Gangwar

 pritigangwar[at]bsi[dot]gov[dot]in

8.   

Pres. Asstt. cum garden overseer

Smt. Miniya Lolen

 mlolen[at]bsi[dot]gov[dot]in

9.   

Pres. Asstt. cum garden overseer

Sri D.N. Rai

 deenanathrai[at]bsi[dot]gov[dot]in

SIKKIM HIMALAYA REGIONAL CENTRE, GANGTOK

1.

Botanist

Dr. Basant Kumar Singh

 basantsingh[at]bsi[dot]gov[dot]in

2.

Pres. Asstt.

Norbu Sherpa

 norbusherpa[at]bsi[dot]gov[dot]in

SOUTHERN REGIONAL CENTRE, COIMBATORE

1.   

Botanist

Dr Arumugam. S

 sarumugam[at]bsi[dot]gov[dot]in

2.   

Bot. Asstt.

Dr Saravanan T.S.

 tssaravanan[at]bsi[dot]gov[dot]in

3.   

Bot. Asstt.

Shri Rakesh G Vadhyar

 rvadhyar[at]bsi[dot]gov[dot]in

4.

Bot. Asstt.

Smt. Mehala Devi. R.

 mehaladevi[at]bsi[dot]gov[dot]in

5.

Bot. Asstt.

Smt. Lydia M. Thomas

 lthomas[at]bsi[dot]gov[dot]in

6.

Bot. Asstt.

Smt. M. Ananatha Lakshmi

ananthalakshmi[at]bsi[dot]gov[dot]in

7.

Senior Pres. Asstt. 

Dr V. Ravichandran

ravichandran[at]bsi[dot]gov[dot]in

8.

Senior Pres. Asstt. 

Dr Rini Vijayan K.P.

rinivijayan[at]bsi[dot]gov[dot]in

9.   

Pres.Asstt. cum garden overseer

Shri R. Gunasekaran

 gunasekaran[at]bsi[dot]gov[dot]in

10.   

Pres.Asstt. cum garden overseer

Shri S. Arivazhagan

 arivazhagan[at]bsi[dot]gov[dot]in

11.

Pres.Asstt. cum garden overseer

Shri Soumitra Bera

 soumitrabera[at]bsi[dot]gov[dot]in

WESTERN REGIONAL CENTRE,  PUNE 

1.      

Botanist

Sri D.L. Shirodkar

 dshirodkar[at]bsi[dot]gov[dot]in

2. 

Botanist

Ms. M.D. Pawar

madhuripawar[at]bsi[dot]gov[dot]in

3.

Botanist

Dr Nithaniyal Stalin A

nstalin[at]bsi[dot]gov[dot]in

4.   

Bot. Asstt.

Shri D. Jesubalan

 djesubalan[at]bsi[dot]gov[dot]in

5.   

Bot. Asstt.

Sri B.P. Kadam

 balasahebkadam[at]bsi[dot]gov[dot]in

6.

Bot. Asstt.

Sri Amit D Pandey

amitpandey[at]bsi[dot]gov[dot]in

7.

Bot. Asstt.

Rajeshwar Dayal

rdayal[at]bsi[dot]gov[dot]in

8.

Bot. Asstt.

Kaushik Sarkar

ksarkar[at]bsi[dot]gov[dot]in

9.

Senior Pres. Asstt.

Mr. Subir Biswas

 subirbiswas[at]bsi[dot]gov[dot]in

10.

Pres. Asstt. cum garden overseer

Mr. Anubhab Mondal

 anubhab[at]bsi[dot]gov[dot]in